Automatik til svejseanlæg

Pagaard Automation har leveret automatikløsninger til svejseanlæg siden 2009. Løsningerne er med til at forkorte produktionstiden markant og er samtidig med til at sikre en ensartet kvalitet, der overholder gældende krav til svejsninger.
 

Automatik og kommunikationsløsning til svejsetårne

I denne løsning fra 2009 blev svejsetårnene automatiserede for at sikre vindmølleindustriens stigende krav til kvaliteten af svejsningerne. Der blev oprettet et kommunikationsinterface til Lincoln svejseapparaterne, og styringen fik ilagt et antal svejseprogrammer, der gjorde det enkelt for den enkelte svejseoperatør at overvåge og skifte imellem de forskellige programmer.

 

Unik automatik- og overvågningsløsning til svejseportal

Produktionsoptimeringsløsning til en svejseportal, der svejser svøb til vindmølletårne. 
Løsningen består af 4 svejserobotter, der gør det muligt at svejse 4 sektioner ad gangen ud fra de forprogrammerede svejseprogrammer i styringen. 4 kameraer overvåger svejserobotterne, så svejsningerne kan fjernovervåges.

Automatikløsning til svejseportal

Det betyder, at der i stedet for 4 operatører i hvert deres svejsetårn, nu kun behøver at sidde 2 mænd i et operatørrum for at overvåge svejsningerne med de 4 svejserobotter. Ud over at spare 2 mands arbejde har fjernovervågningen også den fordel, at der kan ske vagtskifte uden at standse svejsningen. 

Automatikovervågning af svejseportal

Løsningen er programmeret til løbende at overvåge produktionseffektiviteten. De opsamlede data sendes automatisk videre til en server, hvorfra de kan viderebehandles og analyseres. Målet er hele tiden at forbedre produktionseffektiviteten og undgå nedbrud.